Biar Kami Bantu Merealisasikan Impian Anda & Memberi SOLUTION TERBAIK Untuk  Melindungi Anda Sekeluarga  & Memenuhi KEPERLUAN Orang Yang  Tersayang  Demi Jaminan Kewangan Masa Depan.
Info Panduan Penting Pelan Takaful Anda?

1) Adakah anda memahami pelan takaful anda termasuklah ciri-ciri produk, syarat-syarat, had manfaat dan pengecualiannya.

2) Memastikan caruman takaful yang akan dibayar adalah berpatutan & Simpanan yang ada.

3) Memastikan jumlah perlindungan mencukupi dan sesuai dengan keperluan anda.

4) Memastikan Pelan Perubatan adalah lengkap dan mencukupi mengikut keperluan perubatan semasa.

A) ADAKAH KAD PERUBATAN ANDA MENCUKUPI?
DENGAN KOS RAWATAN SEMAKIN MENINGKAT…

B) ADAKAH JUMLAH PERLINDUNGAN ASAS “SUM COVERED” MENCUKUPI…

INFO Dari laporan Pertubuhan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia, LIAM) menyatakan walaupun 50% daripada rakyat Malaysia (sekitar 12.5 juta orang) memiliki insurans hayat, namun 90% daripada mereka memiliki jumlah perlindungan yang tidak mencukupi (under-insured). 

Info dari:  http://insurance.org.my/90-per-cent-of-life-insured-malaysians-under-insured-says-liam/

 

Maklumbalas Semasa 'Free Gift"

 

Verification