PERLINDUNGAN A-SME Plus-i Melabur Kepada Pekerja-Pekerja Anda Sebahagian dari Sebahagian dari AiA Takaful
Mengekalkan pekerja yang berkualiti adalah satu cabaran pada mana-mana organisasi/ syarikat.Selain pakej gaji yang menarik , kemudahan perubatan yang terbaik menjadi tarikan dan pilihan pekerja kerana dapat membantu mereka mengimbangi kenaikkan kos sara hidup.  Pekerja anda merupakan tulang belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah di dalam A-SME Plus-i bagi memastikan kebajikan pekerja anda dijaga dengan baik.
A-SME Plus-i direka bagi menguruskan pelan faedah pekerja dalam perusahaan kecil dan sederhana; terutamanya untuk 5-150 pekerja. Ia adalah pusat bagi semua keperluan faedah pekerja anda, menyediakan perlindungan maksimum untuk keadaan yang tidak dijangka seperti kematian/kehilangan upaya, penyakit kritikal dan kos perubatan yang semakin meningkat.

Faedah Kemasukan Hospital

Lindungi para pekerja anda dengan menyediakan pelan lengkap kemasukan hospital. Dengan pelan ini, mereka dijamin perlindungan perubatan yang mencukupi di masa ianya diperlukan. Terdapat 6 pelan yang menarik dengan had-had keseluruhan tahunan dari RM 20,000 hingga ke RM 200,000. Ia memberikan anda pilihan untuk menyediakan pelan yang paling sesuai dengan pekerja anda. Anda juga mempunyai pilihan untuk menyediakan perlindungan kemasukan ke hospital untuk tanggungan pekerja.

EMPLOYEE BENEFIT : A-SME Plus-I
Mengekalkan pekerja yang berkualiti adalah satu cabaran pada mana-mana organisasi/ syarikat.Selain pakej gaji yang menarik , kemudahan perubatan yang terbaik menjadi tarikan dan pilihan pekerja kerana dapat membantu mereka mengimbangi kenaikkan kos sara hidup.  Pekerja anda merupakan tulang belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah di dalam A-SME Plus-i bagi memastikan kebajikan pekerja anda dijaga dengan baik.
A-SME Plus-i direka bagi menguruskan pelan faedah pekerja dalam perusahaan kecil dan sederhana; terutamanya untuk 5-150 pekerja. Ia adalah pusat bagi semua keperluan faedah pekerja anda, menyediakan perlindungan maksimum untuk keadaan yang tidak dijangka seperti kematian/kehilangan upaya, penyakit kritikal dan kos perubatan yang semakin meningkat.

Pelan majikan Small Medium Industry (SMI)

MANFAAT ASAS DIBERI 

  1. Manfaat Kemasukan Hospital – perlindungan bayaran bil perubatan jika pekerja anda dimasukkan ke hospital. Anda juga mempunyai pilihan untuk menawarkan perlindungan ini kepada ahli keluarga di bawah tanggungan pekerja anda. Ada empat (4) jenis pelan yang menarik dengan had keseluruhan tahunan dari RM10,000 hingga RM100,000
  2. Manfaat Takaful Bertempoh Kumpulan (Group Term Takaful) – perlindungan dalam bentuk pampasan jika berlaku Kematian, Hilang Upaya Kekal Menyeluruh & Hilang Upaya Kekal Sebahagian kepada pekerja anda. Ada lima (5) jenis pelan yang menarik dengan jumlah pampasan dari RM20,000 hingga RM100,000

Melabur Kepada Pekerja-Pekerja Anda

#HibahTakaful #Funddirector  #Invest #SMEPlan
#EmployeeBenefit
ZUBAIRI, Corporat Services Solution , AIA Public Takaful Berhad
AiA Cap Square Tower KL

AIA Promotion 2019 "BETTER YOU"

  • Terima Kasih Atas Sokongan.. www.infotakaful.com

 

Verification