HIBAH secara asasnya bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad yang mengandungi pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara suka rela semasa hayatnya atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan balasan (‘iwad).“ Berilah hadiah, kamu akan berkasih sayang.HR Al-Bukhari

Manfaat Takaful DIHIBAHKAN berbanding FARAID   Kesan daripada penggunaan akad hibah ialah harta yang telah dihibah terkeluar daripada harta pusaka dan tidak tertakluk kepada pembahagian harta pusaka atau faraid. 

HIBAH bantu selesai Pertikaian Pusaka.. Pengurusan Harta Pusaka …

SultanPerak, Bertitah di  https://youtu.be/sXpkIjNQja8

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/03/394440/hibah-bantu-selesai-pertikaian-pusaka.

PENGURUSANHARTA HIBAH SEMASA HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM.

HIBAH TAKAFUL merupakan salah satu prinsip dalam Muamalah Islam dalam TAKAFUL  yang diamalkan Sistem Kewangan Islam (Industri Perbankan & Takaful) . Ianya dapat memenuhi keperluan anda untuk meninggalkan warisan buat orang yang tersayang dalam bentuk hibah sekiranya perkara yang tidak diingini menimpa anda.

Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) dalam mesyuaratnya yang ke 34 bertarikh 21 April 2003 / 19 Safar 1424, telah membuat keputusan mengenai aplikasi konsep hibah bagi pembahagian manfaat Takaful:

Hibah adalah pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad bersyarat & Pemberian hak mutlak yang patuh Syariah.

APAKAH KELEBIHAN HIBAH TAKAFUL?3.Penama adalah penerima mutlak.

2. Pampasan tidak perlu melalui prosedur wasiat atau faraid yang rumit & makan masa yang panjang.

3. Mengelakkan konflik keluarga (perebutan) pampasan, kerana hibah tidak boleh dipertikai

& penama akan mendapat pampasan 100% sepenuhnya dengan lebih cepat.

5.Penama boleh diletakkan atas nama sesiapa sahaja walaupun individu tersebut tidak berhak dalam faraid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN HIBAH Takaful Adalah Satu keperluan Masakini..

TontonYouTube: Hibah

 

FIKIRKANLAH NASIB  mereka yang tersayang?Permudahkanlah Keperluan Orang yang tersayang?  

[Vfb id=6]