TAKAFUL adalah sebahagian daripada institusi kewangan Islam yang menyediakan perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan Islam. Ia adalah sebahagian daripada kerangka Sistem kewangan yang ada seperti Perbankan Islam.  Petikan dari e-muamalat Islam. 

Perkembangan Industri Takaful di Malaysia:  Pasaran takaful di Malaysia masih lagi rendah hanya 14.5% sahaja.  3.3 juta dari orang melayu yg ada takaful.  Justeru itu anda dipelawa menyebarkan info takaful sebagai Perunding Takaful DikehendakiIslamic Banking and Finance dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Bank Negara Malaysia.

Menyertai Polisi Insurans Konvensional: Halal Atau HARAM? Rujukan: Fatwa 

Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan Muamalat Islam yang berlandaskan hukum Syariah Dengan berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan pesertanya. Melalui semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta, amalan menyumbang dan kebajikan memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapat manfaat dalam dua bentuk keuntungan. Pertama, keuntungan daripada segi kewangan menerusi pelan Takaful itu sendiri. Kedua “manfaat” daripada segi rohaniah di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawabn yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan social melalui kaedah Tabarru’.

 

PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM YANG BAIK. ..Disini diterangkan Mengapa Kita perlu Ambil TAKAFUL?

Apakah Tabung Kecemasan? Tabung Kecemasan adalah satu cara persiapan awal terbaik untuk membantu mengurangkan beban kewangan akibat daripada perkara luar jangka seperti Kemalangan, Penyakit Kritikal, Hilang Upaya atau Meninggal Dunia sebelum TUA. 

Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” 

‘Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta” – HR Al-Bukhari

Kami menawarkan satu pakej Pelan Pilihan Terbaik dalam Industri Takaful  yang sedang berkembang dan merupakan Keperluan Plan Takaful dan Kewajiban kepada warga Malaysia untuk memilikinya.

Mengapa anda perlu memiliki TAKAFUL :

 • Menyediakan dana pendapatan sekiranya anda meninggal dunia.
 • Menyediakan pendapatan sekiranya anda hilang upaya.
 • Menyediakan dana persaraan.
 • Menyediakan dana pendidikan anak-anak.
 • Menyediakan dana bila sakit dan berpenyakit kritikal. Mengelakkan dari berhutang.
 • Melindungi aset.
 • Simpanan untuk menunaikan haji dan umrah.
 • Melindungi perniagaan.
 • Melakukan amal jariah.
 • Mengurangkan cukai pendapatan.

Kelebihan Perlindungan Takaful… Petikan Utusan

 

Jom buat simpanan  10% daripada pendapatan dalam tabung Takaful  untuk masa kecemasan / hadapan anda…

Kami komited membawa perubahan kepada kehidupan pelanggan kami melalui penyelesaian kewangan yang bersesuaian dan perkhidmatan terbaik.​..

 

AIA Promotion 2019 "BETTER YOU"

 • Terima Kasih Atas Sokongan.. www.infotakaful.com

 

Verification